Skip to content

Year 2016

Archive of year 2016

Joss Stone​
Melo-M​
Alina Orlova
Martynas Levickis​
Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos istorija​
Opera Po Žvaigždėmis
Lukas ir Petras Geniušai
JAZZU SU ORKESTRU

Highlights of the festival