Eiti prie turinio

ES Projektai

VšĮ „Baleto teatras“ vykdo projektą Midsummer Vilnius renginių e-komercijos sistemos kūrimas

ES Projektai

COVID-19 pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas padarė didelę įtaką įstaigos veiklos rezultatams bei sąlygojo jos pajamų sumažėjimą, kadangi pirkėjai negalėjo eiti į renginius, festivalius, todėl VšĮ „Baleto teatras“ ieško būdų kaip pagerinti įstaigos veiklos rezultatus, padidinti gaunamas pajamas ir kaip įmanoma labiau aptarnauti pirkėjus nuotoliniu būdu (su mažiausiu įmanomu fiziniu kontaktu, įsigyjant bilietus, atributiką, tiesiogines transliacijas). VšĮ „Baleto teatras“ planuoja susikurti savo el. parduotuvę, kurioje parduotų bilietus į savo renginius, teatro pagamintą atributiką, tiesiogines savo renginių transliacijas (galimybę susimokėjus gyvai žiūrėti renginių transliacijas).

Projekto tikslas – klientų savitarnos sprendimų diegimas VšĮ „Baleto teatras“ veikloje, siekiant skaitmenizuoti įstaigos klientų aptarnavimo procesus ir padidinti pajamas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.