Eiti prie turinio

ES Projektai

VšĮ „Baleto teatras“ vykdo projektą Midsummer Vilnius renginių e-komercijos sistemos kūrimas

ES Projektai

COVID-19 pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas padarė didelę įtaką įstaigos veiklos rezultatams bei sąlygojo jos pajamų sumažėjimą, kadangi pirkėjai negalėjo eiti į renginius, festivalius, todėl VšĮ „Baleto teatras“ ieško būdų kaip pagerinti įstaigos veiklos rezultatus, padidinti gaunamas pajamas ir kaip įmanoma labiau aptarnauti pirkėjus nuotoliniu būdu (su mažiausiu įmanomu fiziniu kontaktu, įsigyjant bilietus, atributiką, tiesiogines transliacijas). VšĮ „Baleto teatras“ planuoja susikurti savo el. parduotuvę, kurioje parduotų bilietus į savo renginius, teatro pagamintą atributiką, tiesiogines savo renginių transliacijas (galimybę susimokėjus gyvai žiūrėti renginių transliacijas).

Projekto tikslas – klientų savitarnos sprendimų diegimas VšĮ „Baleto teatras“ veikloje, siekiant skaitmenizuoti įstaigos klientų aptarnavimo procesus ir padidinti pajamas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

UAB “Fors event” skaitmeninių paslaugų kūrimas, investuojant į KKI paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą. 

UAB „Fors event“ įgyvendino projektą, kurio tikslas – įsigyti naują, modernią ir pažangią LED ekranų sistemą, kurios pagalba įmonė galės kurti skaitmeninę scenografiją, kuri leis pagerinti renginio kokybę, išgauti stipresnį įspūdį bei padidinti žiūrovų įsitraukimą.

Projekto rezultatas – įsigyta nauja, pažangi LED ekranų sistema. Naudojant LED ekranus scenografijoje – įprastinės fizinės scenos dekoracijos pakeičiamos skaitmeninėmis dekoracijomis ir vizualizacijomis. Renginių dekoracijos  skaitmenizuojamos, sukuriamos daugkartiniam naudojimui. Perkeliant scenografiją į skaitmeninį vaizdą – suprojektuoti vaizdai naudojami daug kartų, juos keičiant ar koreguojant programavimo būdu, priklausomai nuo renginio formato ir dydžio. Scenografijos vaizdai lengvai adaptuojami įvairiose erdvėse, eliminuojant poreikį kaskart gaminti atskirus dekoracijų elementus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė).

Projekto pavadinimas – UAB “Fors event” skaitmeninių paslaugų kūrimas, investuojant į KKI paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Projekto vykdytojas: UAB “Fors event”.

Projekto pradžia: 2022 m. spalio 28 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.